Лекција 3 - Математика

Match the questions with the answers.

единаесет минус десет
четиринаесет минус дванаесет
еден и два
деветнаесет минус петнаесет
еден и четири
дваесет минус четиринаесет
пет и два
шеснаесет минус осум
шест и три
осумнаесет минус осум
четиринаесет минус три
шест и шест
четиринаесет минус еден
дваесет минус шест
девет и шест
осумнаесет минус два
осум и девет
дваесет минус два
четири и петнаесет
дванаесет и осум