Лекција 3 - Present tense of verbs

 

Fill in the blanks with the correct form of the given verb.

1. Бранко сега (пие) Кока-кола.
2. Јас (зборува) македонски.
3. Вие (живее) во Торонто.
4. Ние не (јаде) хамбургери.
5. Билјана (чита) сега.
6. Танас и Лилјана (зборува) со баба Елена.
7. Ти (работи) овде.
8. Јас (живее) во Скопје.
9. Бранко и Стојан (стои) овде.
10. Ние (оди) во Охрид.
11. Таа (пишува) нешто.
12. Вие (знае) каде е Стојан?
13. Јас (пие) чај.
14. Тие (јаде) сендвичи.
15. Мајка ми (прави) хамбургери.