Лекција 3 - Adjectives (singular)

Fill in the blanks with the correct form of the adjective.

1. добро:
сестра, брат, село, радио, дете, маж, жена, книга, кафе, човек.

2. убав:
куќа, човек, зграда, село, дете, маж, град, жена.

3. гладен:
човек, брат, сестра, жена, дете, баба, татко.

4. македонски:
книга, јазик, жена, дете, град, село, јазик, човек.